Ako odpustiť podvádzanej manželke: Je možné zmierenie?

Veľa sa hovorí o podvádzaní a nevere v manželstve. Piesne, knihy, televízne relácie a filmy sa zvyčajne zameriavajú na osobu, ktorej sa ubližovalo, a na to, ako postupovať ďalej, ale väčšina ľudí a médií nedokáže diskutovať o krutosti toho, čo sa stane po afére, a oboje manželia, ktorí chcú, aby manželstvo fungovalo. Môže dôjsť k zmiereniu, keď manželka podviedla?

Zdroj: rawpixel.comČo sa stane po afére

Následky vecí sa líšia od vzťahu k vzťahu. Niektorí manželia to zisťujú prostredníctvom tretej strany, iní to zisťujú prostredníctvom záujmov svojho manžela a niekto to hovorí priamo. Každý z týchto spôsobov zisťovania má svoje nevýhody a výhody, a každý pravdepodobne ovplyvní, či ste vy dvaja ochotní a schopní usilovať o zmierenie alebo nie.Keď manžel prostredníctvom tretej strany zistí, že podvádza, nasledujúcim krokom je zvyčajne konfrontácia. Svojho manžela môžete okamžite konfrontovať, rozčuľovať sa nad tým, čo ste sa dozvedeli, alebo môžete počkať, kým nenájdete dôkazy naznačujúce, že sa niečo zhoršilo. Môžete sa dokonca rozhodnúť ignorovať, čo vám bolo povedané, v prospech dôvery svojho partnera, a rozhodnúť sa, aby vaše manželstvo fungovalo. V tomto scenári môže váš manžel určite poprieť, že urobili niečo zlé, a nemusí to byť nič iné ako pretrvávajúce podozrenie.

Ak objavíte dôkaz o nevere svojho manžela prostredníctvom potvrdení od hotela, nezákonných textov alebo e-mailov, podozrivých telefonátov alebo podozrivo stratených finančných prostriedkov, je tiež pravdepodobné, že dôjde ku konfrontácii. Konfrontácia opäť môže chvíľu trvať, kým zhromaždíte všetko, čo potrebujete, aby ste definitívne dokázali vinu svojho manžela. Môžete tiež dúfať, že sa nejako mýlite, a konfrontovať svojho manžela s nádejou alebo očakávaním, že všetko popierajú, a tvoj život sa vráti do starých koľají.To, že za vami prišiel váš manžel so správou, že podviedli, vám nedáva rovnakú vzdialenosť a možnosť zložiť sa, aké ponúkajú predchádzajúce dva scenáre, ponúka však väčšiu pravdepodobnosť riešenia. Napokon, hovorí o niekom povahe, ak je ochotný prísť očistený o tom, že urobil chybu, a povedať, že to bol možno váš prvý krok v snahe o to, aby vaše manželstvo fungovalo.Bez ohľadu na presný spôsob doručovania správ bude nasledovať emočné rozrušenie, strach a nedôvera. Keď počujete čo i len podozrenie na neveru svojho manžela, pravdepodobne pocítite buď silné, ohromujúce emócie, alebo takmer smrteľné emócie, keď pracujete na tom, aby ste presne pochopili, čo sa stalo, a tvárou v tvár tomu, čo sa stalo robiť ďalej.

Emocionálny dopad nevery

Aj keď je nevera zjavným zdrojom nedôvery vo vzťah, emocionálne následky podvádzania sú významné a môžu siahať ďaleko za hranice toho, či svojmu manželovi dôverujete alebo nie. Ak vás zasiahla realita nevery vášho manžela a váš vzťah bol taký, o ktorom ste si mysleli, že je plný čestnosti, dôvery a hodnoty, môže dôjsť nielen k strate dôvery k vášmu manželovi, ale aj k strate dôvery. v sebe, vo svojom okolí a dokonca aj vo svojom zovretí realitou. Nakoniec by ste sa mohli zamyslieť, ako by ste nemohli vedieť, že sa deje niečo také monumentálne?

Zdroj: rawpixel.comOkrem straty pocitu dôvery je zrada spojená s neverou podstatná. Aj malá zrada môže spôsobiť zmätok vo vašom fyzickom a duševnom stave a môže dokonca viesť k pocitom a symptómom podobným posttraumatickej stresovej poruche. Zrada môže spôsobiť vznik nesmiernej úrovne stresu a môže tiež spôsobiť, že budete mať pocit, že nemôžete nikomu a ničomu dôverovať. Zrada so sebou môže priniesť aj veľkú hanbu, pretože by ste sa mohli cítiť hlúpo a ponížene, že s vami manžel alebo manželka takto zaobchádzajú.

Do hry môže vstúpiť aj sebaobviňovanie, kedy prevezmete všetku vinu na putujúce oko, srdce alebo ruku svojho manžela. Možno budete mať pocit, že by ste mali byť lepší, trochu skinny, možno alebo zaujímavejší, alebo lepšie zostať na vrchole účtov. Cyklus sebaobviňovania je ťažké zanechať, ale je dôležité sa od neho držať ďalej.

Kroky na obnovenie dôvery

Jedna alebo obe strany by mohli mať záujem o zmierenie po nevere manželky, čo určite nie je nemožné; veľa párov prešlo podvádzaním v tej či onej podobe a vyšlo im z druhej strany silnejšie a dôkladnejšie si uvedomujúcich svoje zlyhania, nevýhody a oblasti slabosti, ako aj svoje pozitívne atribúty a oblasti sily. Na dosiahnutie tohto cieľa však musia byť páry ochotné prijať opatrenia na udržanie ich manželstva na hladine. Tie obsahujú:

  • Otvorená komunikácia. Otvorená komunikácia s manželským partnerom je dôležitou súčasťou opätovného získania dôvery. Aj keď sa to dá často zameniť za voľný priechod, ktorý je vo vašej vzájomnej reči a zvykoch krutý, neláskavý alebo nevhodný, otvorená komunikácia znamená aj vzájomnú ohľaduplnosť a úctu k vašim rečovým vzorom a návykom.
  • Samostatná práca. Aj keď v manželstve nie je ospravedlnenie pre neveru, po ukončení manželstva (alebo po jeho skončení) je potrebné, aby obaja partneri v manželstve pracovali na svojich problémoch a potrebách. Pre niektorých to znamená prepracovanie problémov dôvery a nácvik spôsobu dôvery. Pre ostatných to znamená pracovať na ich očakávaniach a akejkoľvek toxicite, ktorá vyplýva z nereálnych očakávaní. Práca na vlastných potrebách, chybách a frustrácii oddelene od partnera vám môže pomôcť obom vrátiť sa do svojho manželstva v tom najlepšom.
  • Ochota pracovať. Zmierenie je pre oboch partnerov ťažkou cestou. Vyžaduje si to veľa času, veľa investícií a veľa zložitých rozhodnutí a kompromisov. Obnovenie dôvery a znovuzískanie lásky alebo mágie vo vašom vzťahu sa nestane zo dňa na deň. Tento druh práce môže trvať mesiace alebo v niektorých prípadoch dokonca roky, takže by obaja partneri mali urobiť dobre, keby prišli do situácie s očakávaním, že budú tvrdo a dlho usilovať o získanie späť svojho manželského vzťahu.
  • Zanechanie starých návykov. Dôležitým aspektom toho, ako manželstvo funguje po nevere, je opustenie mimomanželských vzťahov alebo partnerstiev. Často sú potrebné aj iné návyky, ktoré je potrebné zmeniť, vrátane používania kritického jazyka, používania ticha namiesto toho, aby ste za svoje problémy komunikovali a obviňovali ostatných.
  • Najlepší krok vpred. Je pravdepodobné, že sa pokúsi prerobiť váš starý vzťah; dôvera a blízkosť, ktorú ste si predtým vybudovali, bola pravdepodobne zničená neverou. Namiesto toho, aby ste pracovali na obnovení starého vzťahu, vnímajte svoju spoločnú budúcnosť ako začiatok úplne nového vzťahu, ktorý sa vyznačuje odhodlaním a odhodlaním. Každý pár vstupuje do nových etáp svojho vzťahu, keď starne, čelí ťažkostiam a dozvedá sa viac o sebe navzájom a o sebe samých a pár, ktorý čelí zmiereniu po nevere, sa nijako nelíši.

Zmierovanie už nie je malou podmnožinou manželstiev, ale je čoraz častejšou reakciou na podvádzanie. Pretože zánik manželstva často nie je len zánikom jedného vzťahu, ale aj zánikom rodiny, rozdelením majetku a prepustením celých spoločenských kruhov a podporných systémov, mnoho párov sa rozhodne naučiť sa, ako aby ich vzťah fungoval, a nie sa usilovať o rozvod.

Zdroj: rawpixel.com

Kedy je zmierenie nemožné?

Schopnosť zmierenia závisí vo veľkej miere od okolností a od dvoch zúčastnených osôb. Počet nehôd môže mať vplyv na to, či je zmierenie možné alebo nie; existuje výrazný rozdiel medzi obvyklou neverou a dlhou záležitosťou a jedinou nerozvážnosťou. Ak si vaša žena zvykla vykročiť mimo manželstva, aby sa zapojila do emocionálneho, fyzického alebo iného zmieru, je nepravdepodobné. Pravidelný prúd vecí by mohol naznačovať, že váš manžel alebo manželka trpia sexuálnou závislosťou, už nie sú zaľúbení alebo hľadajú niečo mimo vášho manželstva, čo vo vašom manželstve nenájdu. Všetky tieto postupy sa dajú určite vyriešiť, ale tieto problémy súvisia zväčša s vašou manželkou a jej potrebami a v mnohých ohľadoch sú na nej.

Zmierenie môže byť tiež nemožné, ak obe strany nie sú úplne oddané zmiereniu. Zabezpečiť, aby manželstvo vôbec fungovalo, je ťažká úloha a prekonať množstvo prekážok a neúspechov si vyžaduje nesmierne veľa času, usilovnosti, pokory a milosti. Ak nie ste schopní ponúknuť všetky tieto veci - alebo vaša manželka nie je ochotná ponúknuť všetky tieto veci - zmierenie je vysoko nepravdepodobné.

Ako odpustiť podvádzanej manželke

Odpustiť podvádzanej manželke nie je jednoduchá záležitosť. Zďaleka nie je jediné rozhodnutie, odpustenie manželke a zmierenie je denné, dokonca hodinové rozhodnutie, ktoré môže trvať roky, kým sa skutočne zhmotníte a stelesníte. Hoci cesta tam je tvrdá, dlhá a je absolútne posiata neúspechmi a blokovaním ostatných cestných komunikácií, mnoho párov zisťuje, že prínos pre udržanie ich manželstva vysoko prevyšuje možnosť rozvodu a pomocou jednej druhej podporuje systém a odborník na duševné zdravie, podniknite potrebné kroky na opätovné zjednotenie a znovu sa stanete stabilným, úplne angažovaným párom.

Zdroj: rawpixel.com