Naučiť sa znovu dôverovať svojmu podvádzanému manželovi

Čo nasleduje po nerozhodnosti, podvádzaní, nevere, afére alebo preferovanom termíne popisovaní podvádzaného druha? Ak sa pri vedomom rozhodnutí rozhodnete postupovať ako pár a zostanete v manželstve aj potom, čo bol váš partner neverný, musíte byť pripravení tento proces podstúpiť. Pred konečným rozhodnutím je dôležité obnoviť vieru vo svojho druha a pomaly pracovať na tom, aby mu znovu dôveroval.

Zdroj: rawpixel.comNaučiť sa znovu dôverovať svojmu podvádzanému manželovi môže a pravdepodobne bude náročné. Môžu sa u vás vyskytnúť pocity zúrivosti, smútku, bezcennosti a extrémnej žiarlivosti. Začnete si klásť otázku, či by ste vo vzťahu mali alebo nemali zostať. Výzvy sa budú javiť pre obe strany, ale je tu nádej.

Postupom času musí partner, ktorý podvádzal, vlastniť svoju nerozvážnosť a zaviazať sa, že vzťah bude prioritou. Musí byť vynaložené usilovné úsilie na preukázanie skutkov a uskutočnenie emócií, aby sa preukázalo, že je dôveryhodný. Na narušenie dôvery v situáciu je potrebný určitý stupeň konania. To vysvetľuje, prečo sa ľudia namiesto toho, čo hovoríte, učia sledovať, čo robíte, a rozhodnúť sa, do akej miery by vám mali dôverovať.Ak po nevere bojujete s dôverou vášmu partnerovi, nasledujúce otázky vám pomôžu rozhodnúť sa, či chcete zo vzťahu zostať alebo ho opustiť.

  1. Máte na úrovni partnera taký záväzok, ktorý vám umožní opäť mu dôverovať?

Po odhalení aféry obdivujete a rešpektujete svojho partnera natoľko, aby ste sa vo vzťahu pokúsili posunúť ďalej? Dajte si úprimnú odpoveď na otázku. Existuje priestor pre druhú šancu? Stále cítite emócie, ktoré ste cítili na začiatku so svojím partnerom? Dokážete si dvaja ešte užiť, ak ste sa rozhodli skúsiť to znova?  1. Ste na mieste, ktoré vám umožňuje pohybovať sa, aby ste prekonali nevôľu a zlé pocity z nevery?

Zdroj: rawpixel.comDokážete si so svojím partnerom predstaviť milujúcu a starostlivú budúcnosť? Ak vaša túžba milovať a rásť s osobou, ktorá vás podviedla, stále existuje, môžete mať šancu a znovu vybudovať intimitu a nadviazať dôveru vo vzťahu.

  1. Ste schopní odpustiť svojmu partnerovi, že vás zradil?

Pochopte, že odpustenie sa nerovná prijatiu alebo omilosteniu nevery. Znamená to, že si nedovolíte sedieť bezmocne v nešťastnej situácii, ktorú ste nevytvorili. Odborníci sa zhodujú, že odpustenie je nevyhnutné pre získanie duševného pokoja. Umožňuje vám to, aby ste nedovolili bolesti, ktorú ste podstúpili, definovať vašu súčasnosť alebo budúcnosť.

Odpovedanie nie na jednu z vyššie uvedených otázok je silným indikátorom toho, že nie ste pripravení napredovať vo vzťahu. Viete, že vaše srdce nerobí vždy to, čo mu hovorí vaša myseľ, a ak skutočne túžite po tom, aby veci fungovali, skôr ako urobíte konečné rozhodnutie, vyhľadajte manželské alebo individuálne poradenstvo. Ste skutočne jediný človek, ktorý vie, či ste schopní odpustiť svojmu partnerovi a prežiť podvádzanie.

Ak sa rozhodnete vo vzťahu zostať, buďte pozitívny. Nie každý vzťah alebo manželstvo sa môže po podvádzaní zotaviť, ale existuje nádej pre páry, ktoré spolupracujú a umožňujú si podniknúť potrebné kroky na obnovenie svojho vzťahu a dôvery, ktorá existovala kedysi.Proces

Zdroj: rawpixel.com

Proces obnovenia dôvery vo vzťahu sa začína hneď po odhalení nevery. Aj keď váš partner podvádzal, nerešpektoval vás a vzťah a úplne ignoroval ich záväzok voči vám, neznamená to, že vzťah musí skončiť. Aj keď všetky tieto veci znejú strašne a pre mnohých môžu byť motiváciou odísť, nie je to vždy voľba. Najdôležitejšie je prejsť procesom, ktorý zahŕňa potrebu uvoľniť hnev, dosiahnuť miesto odpustenia a pracovať na prestavbe.

Čo musí váš neverný partner robiť

Najskôr by sa mali naplánovať poradenské stretnutia. Najlepšie bude fungovať, keď sa partner, ktorý podvádzal, podrobí individuálnemu a párovému poradenstvu. V niektorých prípadoch nevery existujú základné problémy, ku ktorým je potrebné pristupovať, identifikovať ich a diskutovať o nich. Musia byť vo všetkom zraniteľní, otvorení a čestní, ak sa chcú uzdraviť z nerozvážnosti a znovu si získať dôveru svojho partnera.

Toto sú počiatočné kroky, ktoré by mal podvodník urobiť, aby im pomohol pri opätovnom prijatí dôveryhodného a naplňujúceho vzťahu.

Krok 1: Buďte výčitky

Človek, ktorý podvádzal, musí cítiť a prejaviť ľútosť. Druhý partner musí vidieť, že ich neverný partner má výčitky svedomia za svoje činy nevery. Osoba, ktorej nevera ublížila, sa bude cítiť povzbudená k tomu, aby pokračovala v obnove, až keď zistí, že jej partner má výčitky. Ľútosť nemôže nastať, ak neverný partner neuzná ich priestupky a nesie vinu za neveru.

Čestnosť a prijatie

Pre osobu, ktorá bola neverná, je rozhodujúce pokúsiť sa spojiť s pocitom, ktorý vyjadruje jeho partner, a akceptuje, že sa mýlilo, pretože podvádzalo. Musia sa zaviazať, že budú verní napredovať a nebudú nijako tajní alebo nečestní. Ak to ešte nebolo urobené, musia sa priznať a požiadať o odpustenie. Úplné zverejnenie podvodníka znepríjemní, ale nastaví tón transparentnosti, validácie a citlivosti.

Páry, ktoré sa snažia prekonať neveru, musia identifikovať negatívne faktory, ktoré spôsobili nezhody, a to bez toho, aby ukazovali prstom. Aj keď sa pocity zranenia, hnevu a zrady prejavia v okamihu, keď sa nevera objaví, otvorenosť a úprimnosť pri uznávaní problémov je hlavným krokom k znovuzískaniu dôvery a opätovnému vzbudeniu dôvernosti.

Aby sa to mohlo stať, neverný partner musí zapojiť svoje slabosti a zistiť, ktoré faktory, ak existujú, ich motivujú k obnoveniu alebo obnoveniu vzťahu so svojim partnerom.

Žiadne druhé šance

Podvádzač musí byť ochotný ukončiť aféru natrvalo a ukončiť všetku komunikáciu s osobou, s ktorou podvádzali. Je to základné pravidlo pre žiadne druhé šance, čo môže byť pre podvodníka spočiatku ťažké, ale je to nevyhnutná súčasť procesu. Toto je hlavný krok, ale silné presadzovanie, ktoré pomáha odstrániť jeden z faktorov pokušenia. Väčšina partnerov, ktorí sú ochotní odpustiť svojmu partnerovi za podvádzanie, tak urobí, iba ak sľúbia, že ukončia všetku komunikáciu s osobou, ktorú videli. Môže byť potrebné zmeniť cestu do práce, požiadať o preradenie alebo presun v práci alebo nájsť nové miesto na raňajky alebo kávu, aby ste sa každý deň zastavili. Tieto zmeny typu môžu byť potrebné, aby sa zabránilo náhodným stretnutiam alebo aby ste narazili na osobu, s ktorou ste občas podvádzali.

Krok 2: Aklimatizácia

Ďalší krok, aklimatizácia, sa môže uskutočniť, iba ak pár dosiahol a dosiahol odpustenie a teraz je pripravený pohnúť sa k obnoveniu vzťahu a nie pripomínať si neveru počas každého rozhovoru. Tento krok vyžaduje, aby manželia podnikli príslušné kroky alebo zaviedli účinné stratégie na riešenie konfliktov, aby zabránili tomu, aby im prežil život. Riešenie konfliktov je kritické v každom vzťahu, dokonca aj v prípade, kde nevera nikdy nenastala.

Ďalším prvkom kroku 2 je, že neverný manželský partner musí vykonať náležité kroky, aby ukázal, že mu na vzťahu záleží a že je to jeho priorita. Toto opätovné založenie a opätovné potvrdenie vzájomného záväzku páru si vyžaduje, aby stav svojho vzťahu oznámili rodine a blízkym priateľom. To sa deje s cieľom získať podporu a povzbudenie tých, ktorí sú im najbližšie, a túžia vidieť, ako sa angažujú v zdravom a šťastnom vzťahu.

Krok 3: Intimita

Zdroj: rawpixel.com

Ako by ste čakali, tento krok slúži na uľahčenie intímneho spojenia s párom. To sa deje po uznaní a odpustení. Je náročné byť fyzicky intímny, keď vo svojom vzťahu prechovávate pocity hnevu, opustenia alebo neúcty.

Väčšina prejavov intimity je založená na emocionálnych pocitoch, ktoré pôsobia proti rozrušeniu vpred. Intimita existuje v rozhovore, rovnako ako vo fyzickej podobe. Je dôležité spojiť sa a zapojiť do emocionálneho rozhovoru, aby ste sa po afére vrátili k fyzickej intimite.

Naučiť sa znovu dôverovať svojmu podvádzanému manželovi po nevere musí byť osobné a čestné rozhodnutie. Nemôžete dovoliť, aby vonkajšie tlaky alebo okolnosti vo vzťahu ovplyvňovali vaše rozhodnutie zostať alebo odísť. Ak si nie ste istí, že sa môžete vrátiť na miesto, ktoré umožňuje dôveru a lásku, nemali by ste sa posúvať vpred, kým si nebudete istí.

Je bežné, že sa ľudia po podvádzaní snažia vyskúšať, ako vzťah funguje, ale neskôr zistia, že kvôli svojej nerozvážnosti nemôžu zostať so svojím partnerom. Ochota vyskúšať je niekedy nevyhnutná na to, aby dokázala, že milovať alebo byť znova s ​​nimi nie je pre každú osobu to najlepšie. Bez ohľadu na to, či vo vzťahu zostanete alebo odídete, je uzdravenie nevyhnutné. Je to najzdravší prístup k prežitiu plnohodnotného života so svojím partnerom alebo bez neho.