Zapletená rodina: 14 znakov zapojenia a ako prekonať zložitú dynamiku vzťahov

Jednotlivci, ktorí majú úzke rodinné väzby, bývajú duševne i fyzicky šťastnejší a zdravší. Mnoho rodín, bohužiaľ, nedokáže realizovať zdravé hranice, čo vedie k zapleteniu a hlbokej emočnej bolesti.

Potrebujete prekonať zapletenie rodiny a zložitú dynamiku vzťahov? Profesionál v oblasti rodinnej terapie môže pomôcť. Naplánujte si teraz rodinné terapeutické sedenie.Zdroj: Dreamstime.com

Ak veríte, že vaša rodina je zapletená, určite nie ste sami. V tomto článku definujeme zapojenie a identifikujeme kľúčové charakteristiky, príčiny a následky. Budeme tiež diskutovať o dôležitosti zdravých rodinných vzťahov, o spôsobe prekonania zložitej dynamiky vzťahov a o cenných zdrojoch pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktoré potrebujú pomoc.Pochopenie zapojenia

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že sú súčasťou zapletenej rodiny, až kým sa nedostanú do dospelosti, a niektorí jedinci tieto znaky nikdy nerozpoznajú. Zapletenie zahŕňa rozmazané alebo neexistujúce hranice, nezdravé rodinné vzorce, kontrolu, sociálne problémy, nefunkčný vzťahový vzorec a nedostatok samostatnosti a individuality. Tejto zložitej dynamike sa budeme podrobnejšie venovať neskôr.

Nádej pre zapletenú rodinu

Ak ste súčasťou zapletenej rodiny, máte nádej! Môžete Získať autonómiu, prelomiť problematické vzorce a naučiť sa stanovovať zdravé hranice s členmi rodiny a ostatnými. Môžete tiež získať podporu na emocionálnej úrovni, obnoviť nestabilné rodinné vzorce, stanoviť zdravé hranice a nájsť dobrú vzťahovú rovnováhu, ktorá zahŕňa alebo zahŕňa dôveru, osobné a vzťahové hranice.Aj keď byť členom zapletenej rodiny môže byť skľučujúce, povedomie otvára dvere k zdravším a šťastnejším vzťahom. Pretože sa zapletenie často prelieva do romantických vzťahov a dokonca aj do priateľstiev, kľúčom k prerušeniu cyklu je rozpoznanie výmluvných znamení a hľadanie pomoci. Ľudia v zapletených vzťahoch, či už ako dieťa alebo v romantickom vzťahu, sa často cítia porazení emocionálnym a fyzickým týraním. Ako dospelí majú problémy so stanovením hraníc, pretože ich nezdravé zapletené rodiny nastavili pôdu s odvolaním sa na to, že hranice sú priepustné. Pochopenie zapojenia pomocou rodinného terapeuta si vyžaduje podniknutie prvých životne dôležitých krokov pri vyhľadávaní odbornej pomoci. Zdravé rodiny zvyčajne nemusia hľadať terapeuta, pretože chápu fyzické hranice. Keď ste ako dieťa v zapletenom dome, je najlepšie vyhľadať terapeuta, aby ste sa ako dospelí vyhli nezdravým vzťahovým vzorom.Je dôležité poznamenať, že zapletenie je takmer vždy neúmyselné. Deti, ktoré vyrastajú v zapletených rodinách, majú často podobné vzorce ako ich vlastné rodiny, nevedia o nefunkčných cykloch a nezdravých vzťahoch, ktoré im odovzdávajú. Na uľahčenie zmeny je potrebné, aby si jednotlivec uvedomil svoje nedostatky a nezdravé správanie. Pochopenie zapletenia a zapletených vzťahov vám môže pomôcť zlomiť vzor.

Ako raz povedala Maya Angelou,„Robte to najlepšie, ako viete, kým nebudete vedieť lepšie. Potom, keď to vieš lepšie, urob to lepšie. “

Známky zapojenia

V rodinnej jednotke je ťažké rozpoznať hlboko zakorenené dlhodobé vzorce zapletenia, pretože dysfunkcia sa stáva normou. Zapojenie je najbežnejšie medzi rodičmi a ich deťmi, môže sa však vyskytnúť aj medzi pármi a celými rodinami. Majte však na pamäti, ako to ovplyvňuje život dieťaťa. Zapletené vzťahy, ktoré má rodič so svojimi deťmi, keď sa nezmenia, môžu viesť k tomu, že dospelé deti budú mať problémy so stanovením hraníc. To môže niekedy viesť k emocionálnemu a fyzickému týraniu, poruchám stravovania a nedostatku zapojených vzorcov vzťahov. Pokiaľ nenájdete terapeuta, ktorý vám pomôže pochopiť, čo sú to zapletené vzťahy a aký vplyv majú zapletené vzťahy na váš život, nikdy neprekonáte lekcie, ktorým ste sa pri dospievaní učili. Napríklad stanovenie hraníc medzi emocionálnymi a fyzickými hranicami je dôležitou životnou lekciou. Ak vás však vaše zapletené vzťahy v detstve nenaučili, že stanovenie hraníc je dôležité, môžete skončiť vzorom zlých vzťahov, ktoré sú nenaplňujúce a možno nebezpečné. Môžete byť náchylnejší na poruchy stravovania a iné nezdravé správanie.

Mnoho zapletených rodičov očakáva, že ich deti budú až do dospelosti dodržiavať svoje hovorené alebo nevyslovené pravidlá. Zapletenie medzi rodičom a dieťaťom sa môže skomplikovať. Títo rodičia môžu považovať za neprijateľné, ak sa ich dospelé deti rozhodnú odchýliť od svojich rigidných presvedčení a hodnôt, myšlienok a pocitov. Často sa spoliehajú na to, že ich deti budú mať emocionálnu podporu, očakávajú, že budú žiť v blízkosti a budú sa riadiť konkrétnou kariérou. Ak ste vyrastali v zapletených vzťahoch, môžete mať pocit, že v živote nedostanete slovo okrem toho, čo sa týka rodiny, toho, čo chcete. V mnohých prípadoch sa od dieťaťa očakáva, že splní nesplnené sny svojho rodiča. Ak nie je prítomná rodinná súdržnosť, rodič nemusí reagovať podľa očakávania. To sa často stáva, keď veľké rodinné udalosti zasahujú do blízkosti rodiny a rodinnej súdržnosti a začlenenia. Keď sa urobia pokusy o stanovenie hraníc alebo stanovenie fyzických hraníc, rodičia nemusia dobre reagovať. Zapletené vzťahy medzi rodinami sú zďaleka najťažšie zvládnuteľné, pretože kontrola nad príbuznými deťmi je taká, že cítia, že všetko, čo robia, je nedostatočné. Pokúšať sa previesť z hraničných vzájomných vzťahov na angažované vzťahy je náročné.Zdroj: Dreamstime.com

Môžete byť súčasťou zapleteného vzťahu alebo rodiny, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich stavov:

 • Nezdravé emočné pripútanie k milovanej osobe, ktoré sa zdá byť mimo vašu kontrolu.
 • Spoločné emócie, kde máte ťažkosti s rozlíšením svojich pocitov a emócií od pocitov a emócií svojho partnera alebo člena rodiny.
 • Túžba po podporea validačné účely.
 • Nedostatok zdravéhorodinné stretnutia a udalosti.
 • Neschopnosť nadviazať kontakt s ostatnými mimo vašej najbližšej rodiny.
 • Nejasná identita, kvôli tomu, že váš milovaný trvá na tom, aby ste každú dostupnú chvíľu trávili spolu. Môže byť v hre úroveň rodinnej súdržnosti a mierneho zapojenia.
 • Nedostatok osamoteného času a priestoru, kvôli tomu, že váš milovaný trvá na tom, aby ste každú dostupnú chvíľu trávili spolu.
 • Vzťahové hranicesú nadmerne výstupné a nestabilné.
 • Potreba zachrániť sa pred ťažkými emóciami alebo očakávanie, že svojho milovaného človeka zachránite pred jeho náročnými emóciami.
 • Vina, hanba a úzkosťktorá vyplýva z uspokojenia vašich osobných potrieb namiesto poskytnutia emočnej podpory vášmu partnerovi alebo členovi rodiny.
 • Intenzívny strach z konfliktu a opustenia.
 • Neschopnosť stanoviť zdravé hranice.
 • Neschopnosť cítiť sa „hore“, keď sa váš drahý cíti „dole“.kvôli potrebe kontroly nad partnerom alebo členom rodiny. Váš milovaný sa môže pokúsiť diktovať všetky aspekty vášho života, od vašich priateľstiev a vzťahov až po vaše politické a náboženské viery a sexuálne preferencie. Rodinné udalosti oddelené od ovládačov môžu byť nedosiahnuteľné.

Okrem vyššie uvedenej nezdravej dynamiky možno charakterizovať zapletený vzťah medzi rodičom a dieťaťom aj takto:

 • Nevhodné roly, ako je napríklad rodič, ktorý sa stáva najlepším priateľom dieťaťa, a dieťa, ktoré vystupuje ako hlavný (alebo jediný) zdroj emočnej podpory rodiča. Dieťa sa tiež môže stať dôverníkom rodiča a môže sa od neho očakávať, že bude zachovávať rodinné tajomstvá.
 • Favorizmus, keď rodič vyjadruje, že jedno dieťa je jeho obľúbené, alebo prejavuje zvýhodňovanie prostredníctvom svojich činov vrátane osobitných privilégií.
 • Nedostatok hraníc týkajúcich sa súkromiamedzi rodičom a dieťaťom.
 • Overinvolvementvo vzťahoch, činnostiach, úspechoch a problémoch dieťaťa.
 • Tlakzostať v rovnakom meste ako rodič alebo navštevovať neďalekú vysokú školu. Zapletení rodičia často spôsobujú, že sa ich dospelé deti cítia previnilo za vykonávanie záujmov a aktivít mimo rodinnú jednotku.

Čo spôsobuje zapletenie?

Niet pochýb o tom, že zapletenie je zložitá vzťahová dynamika a základné príčiny môžu byť rovnako komplikované. Príklady zahŕňajú:

Potrebujete prekonať zapletenie rodiny a zložitú dynamiku vzťahov? Profesionál v oblasti rodinnej terapie môže pomôcť. Naplánujte si teraz rodinné terapeutické sedenie.

Zdroj: rawpixel.com

 • Vyrastá v zapadnutom rodinnom prostredí, čo môže sťažiť vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov bez obmedzení. Nezdravé vzorce sa zvyknú dediť z viacerých generácií, keď existujú zapletené vzťahy.
 • Túžba vymaniť sa z prísnych pravidiel a hraníc rodičaa vedomé úsilie vyhnúť sa strnulosti v nádeji, že sa pokazí rodinný cyklus, čo môže niekedy viesť k zapleteniu.
 • Reakcia rodiča na chorobu alebo traumu dieťaťa, keď rodič cíti intenzívnu túžbu chrániť svoje dieťa pred ďalším fyzickým alebo emocionálnym poškodením, a to aj po prekonaní choroby alebo traumatizujúcej udalosti. Zapletené vzťahy môžu dieťa pripraviť na celý život zmätok a konflikty.

Účinky zapojenia

Dlhodobé účinky zapletenia môžu mať vplyv na život jednotlivca až do dospievania a dospelosti. Medzi bežné účinky patrí:

 • Poruchy osobnosti a ďalšie problémy duševného zdravia.
 • Problémy so sebaúctou, často kvôli nedostatku identity a zmyslu pre seba.
 • Hraničné problémy, keďže zdravé hranice neboli modelované počas detstva.
 • Nestabilné vzťahy, kvôli nestabilite rodiny počas detstva.
 • Poruchy príjmu potravy, ktoré môžu byť vyvolané potrebou kontroly v živote človeka.
 • Poruchy užívania látok a sebadeštruktívne správanie.Mnoho ľudí sa pokúša zmierniť svoje emočné bolesti prechodom na alkohol, drogy a iné návykové správanie.
 • Chýba vzťah k tomu, ako presmerovať negativitu.
 • Fyzické zdravotné problémy, ako sú bolesti hlavy, únava, problémy so spánkom a chronické bolesti.

Dôležitosť blízkych rodinných dlhopisov

Ako ľudia túžime po spojení, najmä od našich najbližších členov rodiny. Cítenie v spojení s ostatnými má pozitívny vplyv na naše fyzické a duševné zdravie, spolu s úrovňou šťastia a celkovou pohodou.

Keď si zapletené rodiny uvedomia svoje nezdravé vzorce, môžu sa začať spájať prostredníctvom otvorenej komunikácie, zdravej vzájomnej emočnej podpory, pocitu spolupatričnosti a potvrdenia platnosti. Realizáciou týchto pozitívnych zmien rodičia vychovávajú svoje deti so schopnosťou vytvárať a udržiavať pozitívne vzťahy ako dospelí. Namiesto pocitu úzkosti a nestability v romantických a rodinných vzťahoch a priateľstvách sa títo jedinci môžu cítiť v bezpečí a spokojní s blízkymi.

Prekonávanie zložitej dynamiky vzťahov

Ako už bolo spomenuté vyššie, povedomie je prvým krokom k vyliečeniu zapleteného vzťahu. Nasledujúce osvedčené tipy vám pomôžu začať rozmotávať svoje zapletené puto s rodinou:

 1. Precvičujte si všímavosť, aby ste nadviazali spojenie so sebou a svojim okolím.Každý deň si vyberte niekoľko minút, aby ste sa dostali do kontaktu so svojimi myšlienkami a pocitmi. Venujte osobitnú pozornosť svojmu dychu a preniknite do všetkých pocitov, ktoré môžete zažiť. Keď sa necháte byť prítomný, dozviete sa, že myšlienky a pocity prechádzajú organicky. Tiež si začnete rozvíjať silnejší pocit seba samého a menej vás budú spúšťať zložití ľudia a stresujúce faktory vo vašom živote.
 2. Uznajte svoje pocity.Namiesto toho, aby ste nepríjemné pocity odstrkovali, uznajte ich a nechajte si s nimi sedieť, kým im nedovolíte prirodzený úlet. Identifikujte zranenie, ktoré teraz cítite, ako aj zranenie, ktoré ste cítili ako dieťa. Sadnite si a povedzte: „Poďme sa rozprávať o svojich pocitoch.“
 3. Prevezmite zodpovednosť za svoje pocity (a nikto iný). Denne zažívame nepreberné množstvo emócií a prijímanie ďalších & rsquo; emócie môžu byť priamo vyčerpávajúce. Vedome sa snažte prevziať zodpovednosť za svoje pocity, neočakávajte, že bremeno vašich emócií ponesú blízki a vyvarujte sa snahy o to, aby ste ostatným spríjemnili pokus o zmenu emočného stavu.
 4. Začnite stanovovať osobné hranice. Rozhovor o hraniciach začnite iba vtedy, keď ste vy a váš blízky pokojní. Buďte priami a asertívni bez toho, aby ste boli krutí alebo súdení. Venujte osobitnú pozornosť svojim pocitom a určite dodržujte hranice, ktoré ste určili.

Stanovenie zdravých hraníc je znakom sebaúcty. Ako hovorí výskumník hanby Brené Brown,„Odvážiť sa určiť hranice znamená mať odvahu milovať seba samého, aj keď riskujeme, že ostatných sklameme.“

 1. Vytvorte zmysluplné priateľstvá.Mnoho zapletených členov rodiny bojuje o nadviazanie a udržanie spojenia mimo rodinnú jednotku. Zdravé priateľstvá sú dôležité; otvárajú nás novej dynamike a pomáhajú nám pochopiť a oceniť rôzne uhly pohľadu.

Zdroj: Dreamstime.com

 1. Preskúmajte svoje záujmy, čo môže byť pri zapletení ťažké. Vyhľadajte klub, skupinu alebo triedu vo vašom okolí. Meetup.com je vynikajúcim miestom na nadviazanie kontaktu s ostatnými vo vašej komunite. Vyvarujte sa začleneniu miernych asociácií, ktoré nie sú zdravé.

Pamätajte: Toto je VAŠA liečebná cesta

Keď začnete spoznávať nefunkčné vzorce a stanovovať zdravé hranice, môže sa u vás vyskytnúť určité potlačenie od zapletených členov rodiny. Každý musí uznať a prijať nezdravú rodinnú dynamiku vo svojom vlastnom čase. Môžete sa začať odvíjať od zapletenia, aj keď na palube nie sú vaši blízki.

V nasledujúcej časti nájdete odkazy na niekoľko zdrojov, ktoré ponúkajú prehľad a tipy, ako sa vymaniť z vplyvu a iných nezdravých vzťahov.

Užitočné zdroje na prekonanie zložitej dynamiky vzťahov

Dospelé deti emocionálne nezrelých rodičov od klinickej psychologičky Lindsay C. Gibson predstavuje štyri typy ťažkých rodičov a ponúka tipy na uzdravenie z bolestivého detstva.

Hranice od Dr. Henryho Clouda a Dr. Johna Townsenda sú zdrojom nevyhnutným na čítanie pre každého, kto sa snaží stanoviť hranice v akomkoľvek vzťahu. Považujete to za obzvlášť užitočné, ak máte problém povedať nie iným.

Emocionálne vydieranie od Dr. Susan Forward vám pomôže prekonať vinu, hanbu, strach a zmysel pre povinnosť, ktoré pociťujete v dôsledku manipulácie.

Sprievodca dospelým dieťaťom po tom, čo je normálne, Dr. John Friel je dôkladným zdrojom pre jednotlivcov, ktorí majú v úmysle viesť zdravší a šťastnejší život bez bolesti z minulej emočnej traumy.

Začnite svoju liečivú cestu s online terapiou

Aj keď vyššie uvedené zdroje môžu byť neuveriteľne poučné a užitočné, vyliečenie z prostredia a iných zložitých alebo škodlivých vzťahov si často vyžaduje podporu vyškoleného profesionála. Boj proti ovplyvňovaniu je terapeutická cesta. Nedá sa to napraviť zo dňa na deň. Výsledkom však môžu byť zdravé rodiny, aj keď došlo k zapleteniu, kde ste vyrastali.

Online terapeuti spoločnosti ReGain vám môžu pomôcť začať alebo pokračovať v ceste za uzdravením. Od uznávania problematických vzorcov a rozpoznávania nezdravej dynamiky vzťahov až po stanovenie zdravých hraníc a implementáciu efektívnych komunikačných techník vás váš online poradca naučí zručnosti potrebné na to, aby ste sa vymanili z reťazí obklopenia. Terapia je mnohokrát súčasťou jej konečnosti.

Cesta, ktorá stojí za to

Uzdravenie zo zapletenia je ťažká práca a cesta k vnútornému mieru stojí za námahu. Využitím informácií a zdrojov v tomto článku spolu s online terapiou začnete oddeľovať svoje skutočné pocity, emócie a myšlienky od svojich zapletených vzťahov a otvoríte tak úplne nový svet možností.

„Zatvor oči a predstav si najlepšiu možnú verziu. To ste vy; pusť akúkoľvek svoju časť, ktorá tomu neverí. “- C. Assaad

Často kladené otázky (FAQ)

Ako zistíš, že si zapletený?

Pokiaľ ide o zapletené vzťahy, najjasnejším ukazovateľom zapletenia je nedostatok hraníc. K zapojeniu dochádza, keď členovia rodiny (alebo iní členovia blízkych vzťahov) nemajú jasné a silné hranice. Tento nedostatok stanovovania hraníc vedie k veľkému prekrývaniu životov členov rodiny. Aj keď by sa nemuselo zdať zlé mať veľa spoločného so svojimi rodinnými príslušníkmi, zapojenie popisuje viac ako spoločné záľuby alebo záujmy.

Zapletený vzťah vás často vedie k pocitu viny, keď idete proti všetkému, čo cíti, myslí alebo verí ktorýkoľvek z vašich členov rodiny. Tento druh toxicky zakomponovanej rodinnej dynamiky núti jednotlivca vzdať sa svojich vlastných systémov cítenia, myslenia alebo viery, aby sa prispôsobil dominantnému členovi rodiny alebo iným členom rodiny.

Medzi najčastejšie príznaky zapletenia patria:

 • Mimoriadne silná citová väzba na milovaného človeka, ktorá sa cíti nekontrolovateľná alebo ohromujúca.
 • Ťažko určiť, kde sa vaše pocity a emócie zastavia a kde sa začnú pocity a emócie člena rodiny alebo partnera; a to ťažkosti s rozlíšením vlastných pocitov od pocitov partnera alebo člena rodiny.
 • Problémy s identitou alebo identita založená väčšinou (alebo dokonca úplne) na tom, čo od vás vyžaduje alebo túži váš partner alebo zapletená rodina.
 • Nedostatok času alebo priestoru na to, aby ste boli sami, pretože sa od vás očakáva, že budete tráviť všetok alebo väčšinu času a energie so svojou príliš zapojenou alebo zapletenou rodinou alebo partnerom.
 • Vzor nutnosti & ldquo; záchrany & rdquo; vašu zapletenú rodinu alebo partnera (alebo v niektorých prípadoch vás zachráni zapletená rodina alebo partner) pred ťažkými alebo extrémnymi pocitmi alebo emóciami.
 • Budú nútení cítiť sa vinní, zahanbení alebo úzkostní, keď z akýchkoľvek dôvodov dáte prednosť vašim osobným potrebám a želaniam pred potreby vášho člena rodiny alebo partnera.
 • Silný strach z konfliktu alebo opustenia alebo podniknutie extrémnych krokov na zabránenie konfliktom alebo situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu alebo opusteniu.
 • Silné spojenie a odraz vašich rodinných príslušníkov alebo partnerských pocitov; neschopnosť cítiť sa šťastne alebo spokojne, ak sa nejakým spôsobom cítia rozladení alebo nespokojní.
 • Nedostatok kontroly alebo nedostatok pocitu kontroly vo vašom živote; pocit, že bez ohľadu na to, čo robíte alebo po čom túžite, váš rodinný príslušník alebo partner bude mať posledné slovo a urobí konečné rozhodnutie, a vy budete musieť ísť s týmto rozhodnutím.

Tieto príznaky platia najmä pre zapletené vzťahy. Ak chcete pokračovať v rozvíjaní zdravého vzťahu, ktorý je bez obmedzení a ktorý môže mať vplyv na zmenu k lepšiemu pre oboch partnerov, je dôležité pozorne sledovať tieto príznaky zahrnutých vzťahov.

Čo sú zapletené rodiny?

Zapletené rodiny sú rodiny, v ktorých sa od jednotlivca očakáva, že sa vzdá svojich vlastných potrieb a túžob. V zapletených rodinách úplne chýbajú hranice, čo zvyčajne vedie k spoluzávislým vzťahom a nefunkčnej rodine. Aj keď sa rodinné vzťahy môžu javiť ako úzke, nedostatok hraníc v skutočnosti spôsobuje, že ľudia v zapletených rodinách alebo vzťahoch pociťujú krivdu, úzkosť a často sú voči svojim rodinným príslušníkom alebo partnerom pohoršení.

Najväčší rozdiel medzi zdravou rodinou alebo vzťahom a zapletenými rodinami alebo vzťahmi sú hranice. Nie je vždy ľahké vidieť alebo zmerať hranice, a to ani v prípade zdravej rodinnej dynamiky, takže je dôležité pozrieť sa na príznaky nárastu počtu členov rodiny. Sú zvyknutí na vzorce, vďaka ktorým sa oni, ich rodinní príslušníci a / alebo partneri cítia previnilo, úzkostlivo alebo zahanbene. Osoba, ktorej pôvodnou rodinou bola zapletená rodina, si teda môže myslieť, že zapletený vzťah je normálny, často na úkor seba a jeho partnera alebo detí.

Pokiaľ ide o zapletené rodiny, a najmä dynamiku medzi rodičmi a deťmi, môžete tiež vidieť tieto príznaky zapletenia, ktoré sú bežné v iných životoch v zapletených rodinách:

 • Úlohy, ktoré nie sú vhodné pre dynamiku rodiny, ako napríklad to, že sa rodič stáva najlepším priateľom dieťaťa & rdquo; alebo rodič zveril dieťaťu všetky svoje tajomstvá a emocionálny stres.
 • Zvýhodňovanie jedného súrodenca, bez ohľadu na to, či je to skutočne povedané nahlas, alebo či sa to preukázalo iba u rodičov; akcie.
 • Nedostatok súkromia, aj keď dieťa rastie a stáva sa čoraz samostatnejším a sebestačnejším.
 • Rodič je nadmerne zapojený do školského a spoločenského života dieťaťa a tento model pokračuje, aj keď dieťa rastie do dospelosti.
 • Veľa tlaku na fyzickú blízkosť rodiča a veľa viny, keď sa dieťa snaží vykonávať činnosti alebo záujmy mimo záujmov rodiča.

Tieto príznaky, najmä ak sa ako celok berú do rodinných vzťahov, sú najbežnejšími ukazovateľmi zapleteného vzťahu alebo rodiny.

Ako postupujete so zapletenými rodinami?

Jedným z najbežnejších a najužitočnejších prístupov k zaobchádzaniu so zapletenými rodinami je štrukturálna rodinná terapia. Pri štrukturálnej rodinnej terapii bude terapeut alebo poradca sedieť s členmi rodiny a rozprávať sa prostredníctvom rodinných systémov. Rodinné systémy sú spôsoby a prostriedky, pomocou ktorých sa rodina snaží riešiť medziľudské konflikty a riešenie problémov ako rodina.

Terapeut alebo poradca kladie veľa otázok a rodina odpovedá. Na základe týchto odpovedí a sledovania interakcie medzi členmi rodiny potom môže terapeut alebo poradca ponúknuť radu a postup, ako napraviť akékoľvek zapletenie. Veľa štrukturálnej rodinnej terapie sa zameriava na stanovenie, udržiavanie a rešpektovanie hraníc každého jednotlivého člena rodiny.

Ako zastavíte zapletenie?

Najefektívnejším spôsobom, ako zastaviť zastavenie, je najprv ho identifikovať a potom stanoviť a udržiavať hranice. Tieto hranice môžu pokrývať fyzickú a emocionálnu ochranu vášho času, energie a zdrojov. Bez stanovenia, udržiavania a vzájomného rešpektovania hraníc je nemožné zastaviť zapletenie.

Čo spôsobuje zapletenie?

Pre väčšinu zapletených rodín alebo vzťahov je zapletenie spôsobené modelmi a skúsenosťami v jednom alebo viacerých členoch rodiny alebo vzťahu. Mnoho ľudí, ktorí vyrastajú v zapletených rodinách, pokračuje v udržiavaní zapletených rodín alebo vzťahov v dospelosti. Z tohto dôvodu je pôvodná rodina človeka veľkým indikátorom, pokiaľ ide o predpovedanie a diagnostiku prípadov zapletených vzťahov.

Strach z opustenia je tiež ďalšou hlavnou príčinou zapletenia. Ak sa človek bojí, že bude opustený alebo opustený vo vzťahu alebo v rodinnej dynamike - či už je tento strach racionálny alebo iracionálny - je pravdepodobné, že sa emocionálne nadmerne pripojí k svojim rodinným vzťahom alebo k partnerovi. Prežívanie opustenia alebo strach z odmietnutia alebo opustenia je teda hlavným prispievateľom k zapleteniu, najmä ak je to vidieť v zapletených rodinných vzťahoch.

Čo sú zapletené hranice?

Zapletené hranice sú v zásade nedostatkom hraníc. Ak máte za sebou hranice, často zistíte, že je ťažké presne určiť, kde končia vaše vlastné potreby, túžby a emócie a kde začínajú vaše partnerky alebo členovia rodiny. Je to tak preto, lebo keď máte obklopené hranice, je to v podstate to isté, ako keby ste nemali vôbec žiadne hranice. Môžete tiež zistiť, že všetok váš čas a energiu zaberá zapletený vzťah; vďaka tomu budete mať pocit, že nemáte dostatok času alebo energie, aby ste ich mohli tráviť osamote alebo na projektoch a činnostiach, ktoré sú pre vás jedinečné.

Je dôležité mať úzke väzby vo vzťahu alebo v rodine; silné a rozumné hranice, ktoré sa udržiavajú a rešpektujú, sú kľúčom k zdravým úzkym väzbám. Ak sa však hranice vo vzťahu alebo v rodine pohrúžia, je takmer nemožné zachovať zdravý vzťah.

Ako vyzerá zapletená rodina?

Zapletená rodina ukáže všetky charakteristiky zapleteného vzťahu. To znamená, že budú zreteľne chýbať hranice, ktoré budú mať často za následok pocity viny, hanby a často zášť medzi členmi rodiny.

Existuje niekoľko príznakov zapletenia, ktoré sa priamo týkajú aj rodinnej dynamiky:

 • Nevhodné roly pre dynamiku rodiny, ako napríklad to, že sa rodič stáva najlepším priateľom dieťaťa a & rdquo; alebo rodič zveril dieťaťu všetky svoje tajomstvá a emocionálny stres.
 • Zvýhodňovanie v rodine, či už to rodič hovorí nahlas, alebo to iba dokazuje v správaní k deťom.
 • Nedostatok súkromia, ktorý pretrváva, aj keď dieťa rastie a získava sebestačnosť.
 • Rodič je príliš zapojený do školského a spoločenského života dieťaťa; rodičovstvo vrtuľníkov, aj keď dieťa rastie a získava sebestačnosť.
 • Dieťa pociťuje silný tlak na to, aby bolo nablízku rodičom a aby sledovalo skôr túžby rodičov ako svoje vlastné ciele; dieťa cíti silný pocit viny alebo hanby, keď sa rozchádza - alebo dokonca túži po rozchode - od svojich rodičov; nádeje alebo očakávania.

Aké sú príznaky problémov s opustením?

Ak hľadáte príznaky problémov s opustením, tieto príznaky sa najzreteľnejšie prejavujú v blízkych alebo dôverných vzťahoch. V týchto vzťahoch sú to niektoré z najbežnejších príznakov problémov s opustením:

 • Byť & ldquo; potešením ľudí & rdquo; - stále chcem robiť šťastnými ostatných ľudí.
 • Uvoľniť viac vzťahu, ako si berú alebo prijímajú od partnera.
 • Neschopnosť alebo neochota niekomu dôverovať.
 • Odstrkujúc ľudí, ktorí ich milujú alebo ktorých milujú, zo strachu z odmietnutia.
 • Vždy pocit neistoty vo vzťahu alebo strach, že sa všetko vo vzťahu môže každú chvíľu pokaziť.

Minulé opustenie a história zneužívajúcich vzťahov (či už romantických alebo v rodinnej histórii) sú tiež kľúčovými prediktormi boja človeka s problémami opustenia.

Aký je rozdiel medzi zapletením a spoluzávislosťou?

Zapojenie a spoluzávislosť vyzerajú navonok veľmi podobne, ale ich základné problémy sú často odlišné. V prípade zapojenia sa do zapleteného vzťahu často vyplýva z obavy člena alebo člena, že bude opustený alebo odmietnutý. V prípade spoluzávislosti často vychádza z rolí, ktoré sa objavujú okolo existujúcich deštruktívnych vzorcov, ako sú zneužívanie alebo závislosť. V obidvoch prípadoch však človek často pocíti tlak, aby vyvinul tlak na ostatných & rsquo; potreby a túžby nad svoje vlastné, aby sa zabránilo konfliktom, často na ich vlastnú škodu.

Pretože definíciu zapojenia si môžu zameniť s spoluzávislosťou tí, ktorí tento výraz neskúmali, aby sa naučili skutočnú definíciu zapojenia, existuje niekedy zmätok v rozdieloch medzi zapletením a spoluzávislosťou. K spoluzávislosti často dochádza k vzájomnému zapleteniu. Existuje však rozdiel medzi samotnými výrazmi. Spoluzávislosť vyzerá ako spoliehanie sa na inú osobu, aby bolo možné zvládnuť vaše emócie a uspokojiť vaše potreby až po bode, ktorý by nastal v zdravom vzťahu. Spoluzávislosť sama o sebe nie je tak problematická ako zapojenie, ale ak je prítomná, má tendenciu ísť ruka v ruke. Zapojenie by sa v skutočnosti mohlo v prvom rade uskutočniť z dôvodu tendencie človeka k spoluzávislosti, najmä v situáciách, ako sú napríklad rodinné zväzky, keď dieťa nemusí nevyhnutne vedieť, o čo ide, má slovo alebo rozumie tomu, čo sa deje je normálne a vhodné, pokiaľ ide o rodinné zapojenie a vzájomné prepojenie.

Tu je definícia spoluzávislosti Americkej psychologickej asociácie uvedená na ich webových stránkach:

„1. stav vzájomnej závislosti, napríklad vzťah medzi dvoma jednotlivcami, ktorí sú na sebe emocionálne závislí.

 1. nefunkčný vzťahový vzorec, v ktorom je jednotlivec psychologicky závislý (alebo ovládaný) od osoby, ktorá má patologickú závislosť (napr. alkohol, hazardné hry). ““

Pozri otázku „čo znamená zapletenie?“ nižšie definícia začlenenia slovníka APA.

Čo znamená zapletenie?

Zapletenie je popis nezdravej dynamiky, ktorá sa vyskytuje v rodinných vzťahoch a iných medziľudských zväzkoch. Mnoho ľudí po vypočutí výrazu vyhľadáva na webe „definíciu začlenenia“. Podľa slovníka Americkej psychologickej asociácie je definícia zapletenia, ktorá odkazuje na dynamiku vzťahov,„stav, keď sa dvaja alebo viacerí ľudia, zvyčajne členovia rodiny, navzájom nadmerne zúčastňujú na činnostiach a osobných vzťahoch, čo obmedzuje alebo vylučuje zdravú interakciu a ohrozuje samostatnosť a identitu jednotlivca.“

Zapojenie je odpútanie sa od jedného zmyslu pre seba a autonómiu. Nie je to vôbec to isté ako mať úzku rodinu alebo romantické partnerstvo a môže to byť škodlivé na rôznych úrovniach.

Prečo je zapletenie zlé?

Zapletenie škodí vášmu pocitu seba samého. V mnohých prípadoch investovanie prispieva v budúcnosti k traumám z duševných chorôb alebo k významným problémom s medziľudskými vzťahmi. Úroveň zapletenia sa môže líšiť. Zapojenie sa, bohužiaľ, môže niekedy spojiť so zneužívaním, aj keď to tak vždy nie je. Zostáva však toxický. Ak dôjde k zapleteniu medzi rodičom a dieťaťom, dieťa môže zápasiť so sebaúctou, pocitom identity a extrémnym strachom z konfliktu alebo rozrušenia ostatných, so schopnosťou rozlišovať svoje vlastné emócie a s príznakmi duševného zdravia, ako sú príznaky spojené s depresia alebo úzkosť.

Schopnosť stanoviť si jasné osobné hranice, udržať si cit pre seba a rozlišovať svoje vlastné emócie od ostatných je nevyhnutnou súčasťou rastu a rozvoja človeka. Tí, ktorí súvisia s definíciou začlenenia, bojujú s týmito vecami a môže to zásadným spôsobom ovplyvniť ich život. V zdravých vzťahoch alebo v rámci zdravej blízkej rodiny, ktorá má silné rodinné väzby, bude jednotlivec schopný rozvíjať a udržiavať si zmysel pre seba a rozvíjať a udržiavať osobné hranice.

Zapletenie môže byť zložitým problémom. Okrem vytvárania nových, zdravých vzorcov je potrebné veľa nezdravých nezdravých vzorcov a procesov. To znamená, že sa môžete uzdraviť z obklopenia a nadviazať zdravé vzťahy vpred. Mnoho ľudí, ktorí zažili postihnutie, chodí na liečenie alebo poradenstvo. Jednou z tém, na ktorú sa možno zamerať pri rodinnej terapii, je zapletenie. Osobné poradenstvo môže pomôcť aj človeku, ktorý bojoval s opletením. Ak vyjadrujete znepokojenie a odpoveď rodiny s nedostatkom dohody alebo presvedčením, že existuje problém, môže to byť situácia, keď sa budete musieť od týchto členov rodiny dištancovať od všetkého, čo je pre vás zdravé a dostupné, aby ste sa uzdravili. Keď pracujete na zapletení, je to terapeutický proces, ktorý môže chvíľu trvať, buďte preto k sebe jemní, keď začnete skúmať, kto ste a kým chcete byť.

Čo je to zapletenie do vzťahu?

Zapletenie sa extrémne líši od zdravého romantického vzťahu alebo blízkej rodiny. Povedzte, že dieťa a ich matka sú zapletené. Ovplyvnený je život dieťaťa, pretože nemá svoje osobné hranice, nedokáže rozvíjať svoj vlastný zmysel pre seba a brať na seba emócie svojej matky. Sú spojené spôsobom, ktorý je toxický a neumožňuje jeden druhému emocionálny priestor alebo priestor na rozdiely. Nie sú povolené žiadne osobné hranice ani príležitosti na rozhodovanie, ktoré by zodpovedali veku dieťaťa. Dieťa má málo rečí a málo súkromia a chýba mu zmysel pre seba. V tomto prípade, keď sú títo dvaja zapletení, mama v podstate oberá dieťa o príležitosť vyrásť v jednotlivca so silným zmyslom pre seba, rozhodovacími schopnosťami, sebadôverou, osobnými hranicami, schopnosťou povedať „nie“ a zdravé vzťahy alebo vzťahové vzorce. Toto je príklad zapojenia do rodinného vzťahu. Zapletenie medzi dvoma dospelými v romantickom vzťahu bude vyzerať podobne, pokiaľ ide o príznaky zapletenia a nadmerné zapojenie sa do životov toho druhého, a je pravdepodobné, že bude mať podobný dopad na duševné zdravie a zmysel pre identitu niekoho, ale dôjde k nemu členovia páru namiesto členov rodinnej jednotky. Ak niekto opustí partnerstvo, jeho predstava o zdravom vzťahu alebo zdravých vzťahových vzorcoch môže byť skreslená, ale nemusí to byť konečný výsledok. Je možné prepracovať sa k účinkom zapojenia, vytvoriť pevné osobné hranice a budovať zdravé vzťahy, v ktorých má každý partner autonómiu a úctu k sebe navzájom ako k jednotlivcovi.