Pochopenie viny: Niektoré bežné synonymá viny

Vina: je to niečo, čo zažívame všetci, a môže byť ťažké sa s tým vyrovnať. Pocit viny nás môže udržať v noci hore a sťažiť si cestu cez deň. Vina nás napáda aj pri našej najradšej.

Je však možné, že používame toto slovovinapríliš veľa? Aby ste lepšie pochopili, čo cítite, mohlo by vám pomôcť spoznať niektoré z najbežnejších synoným viny. Inými slovami, existuje veľa rôznych spôsobov, ako zažiť vinu, a niektoré z týchto výrazov vám môžu pomôcť porozumieť pocitom, s ktorými zápasíte.Pamätajte, že vina je nedobrovoľná a ak ju prežijete v akejkoľvek podobe, nie je hanbou získať pomoc.

Čo je to vina?

Zdroj: rawpixel.com

Čo je to vina a prečo to cítime? V psychológii neexistuje jediná definícia viny, pretože sa dá pochopiť mnohými spôsobmi. Pred skúmaním niektorých synonýmov viny sa však môžeme pozrieť na všeobecné chápanie toho, čo je to vina.Podľa vedcov je vina všeobecne spojená s pocitom zodpovednosti. Keď niekto zažíva krivdu, je to väčšinou preto, lebo má pocit, že urobil niečo zlé.

Samozrejme, morálka je všeobecne subjektívna - niečo, čo jeden človek považuje za „zlé“ & rdquo; nemusí byť považovaná inou osobou rovnako. Vina sa však zvyčajne spája s niekýminternémorálny kompas. Inými slovami, nezáleží na tom, či sa skutky, za ktoré sa cítite previnilo, skutočne stali, alebo či spôsobili škodu niekomu inému. Vina nastáva, keď cítite zodpovednosť za niečo, čo považujete za nesprávne.Vina je tiež nedobrovoľná, čo znamená, že ju nemôžeme ovládať. Nie je to to isté ako len ľutovať & rdquo; za vaše činy - vina je oveľa hlbšia, často oslabujúca emócia a u mnohých ľudí k nej môže dôjsť bez zjavnej príčiny.Prečo potrebujeme vinu?

Aj keď je to nepríjemné, niektoré výskumy naznačujú, že vina môže urobiť dobre.

Vina alebo ktorékoľvek zo synoným viny, o ktorých sa pojednáva v nasledujúcej časti, sa často vyskytujú zo sebareflexie. Niekedy uznanie niečoho, čo sme urobili v minulosti, spôsobí, že zažijeme určitú formu viny. Tento pocit môže byť znakom rastu a zrelosti, v závislosti od okolností - pocity viny nás povzbudzujú k zlepšeniu našich činov a môžu nám pomôcť zabrániť v opakovaní tých istých chýb.

Nie každá vina je samozrejme dobrá. Môže sa tiež vyskytnúť bez príčiny a môže zhoršiť naše pocity z konania alebo osobnej chyby.

Pre ďalšie pochopenie tohto rozdielu je dôležité preskúmať niektoré z mnohých rôznych chápaní alebo synoným pre vinu.Synonymá viny

Vina nie je slovo pre jeden pocit, ale pre mnohých. Pri prehliadaní tezauru uvidíte, koľko synoným, antoným a definícií súvisí s konceptom viny. Môže sa to zdať komplikované, ale všetky tieto rôzne slová o vine sú dobré - môžu nám pomôcť pochopiť naše pocity a vyjadriť ich slovami.

Tu uvádzame niektoré z najbežnejších synoným viny, ktoré by ste mali poznať:

Zdroj: rawpixel.com

Hanba:Výraz „hanba“ sa často používa v súvislosti s krivdou. Medzi týmito dvoma pojmami však existuje niekoľko dôležitých rozdielov.

Pamätajte, že vina sa zvyčajne cíti ako zodpovednosť za určitý čin a niekedy môže inšpirovať k pozitívnym zmenám. Hanba sa na druhej strane zvyčajne chápe ako negatívny pocit. Hanba sa často spája s hlbokými pocitmi rozpakov, hnevu a odporu. Zatiaľ čo vina je zvyčajne vnútorná (vynucuje ju váš morálny kompas), hanba môže byť vonkajšia (vynucuje ju morálka alebo názory iných ľudí).

Z týchto dôvodov by sa hanba mohla považovať za jeden z antonymov viny. Aj keď obe emócie možno vnímať ako negatívny pohľad na seba alebo na svoje činy, sú odlišné a majú rôzne dôsledky.

Ak sa ťažko vyrovnávate s pocitmi hanby, mohlo by vám pomôcť vyhľadať pomoc od profesionála. Hanba často nie je vaša chyba a dá sa prekonať.

Ľutujem:Ľútosť je pocit viny spojený s jednou činnosťou v minulosti. Vina môže byť veľmi všeobecná, ale ľútosť sa spája s konkrétnou udalosťou. Ak zažívate ľútosť, pravdepodobne sa vo vašom živote vyskytne udalosť, ktorú by ste si priali & ldquo; vziať späť & rdquo; alebo zmeniť.

Je tiež dôležité uvedomiť si, že ľútosť je cítiť v dôsledku vašich vlastných činov. Ak niečo ľutujete, máte zlý pocit z niečoho, čo ste v tom čase mali pod kontrolou. Ľútosť je bežná - nikto nepozná budúcnosť a nemôžeme predvídať, či sa naše dnešné kroky budú zajtra aj naďalej cítiť dobre. Aj keď môže inšpirovať k pozitívnym zmenám, môže to byť tiež náročná emócia, s ktorou sa musíte vyrovnať, najmä ak ľutujete niečo, čo malo vážne následky.

Výčitky svedomia:Ľútosť je veľmi podobná ľútosti, s jedným kľúčovým rozdielom: ľútosť sa zvyčajne používa na opis pocitu smútku spojeného s ľútosťou. Výčitky sú často bolestivejšie alebo hlbšie pociťované ako ľútosť. Možno by ste pocítili výčitky svedomia, ak by vaše konanie spôsobilo bolesti niekoho iného. V týchto situáciách je najlepšou cestou vpred ospravedlniť sa a naučiť sa, čo môžete z minulých akcií, aby ste sa v budúcnosti vyhli takýmto pocitom.

Zodpovednosť:Ak vyhľadáte & ldquo; vinu & rdquo; v online tezauru sa pravdepodobne stretnete aj s pojmom zodpovednosť.

Už bolo spomenuté, že vina sa zvyčajne spája s pocitmi zodpovednosti. Nie sú však nevyhnutne jedno a to isté. Ak cítite zodpovednosť, osobne sa cítite zavinení alebo za niečo vinní. Pocit zodpovednosti znamená namiesto toho, aby ste sa cítili previnilo za niečo, nad čím nemáte kontrolu, vyvodiť priamu vinu na seba.

Vina združením:Vina združením sa veľmi líši od zodpovednosti. Tento výraz sa zvyčajne používa v právnych situáciách alebo v etických otázkach. Znamená to byť vinný v spojení s niekým, kto urobil niečo zlé, namiesto toho, aby si bol vinný za to, že si niečo urobil sám.

Je možné cítiť vinu združovaním sami, ale to je všeobecne niečo, z čoho sú ľudia obviňovaní. Ak zažívate vinu na základe asociácie, môžete sa cítiť ostrakizovaní alebo akoby vás trestali za niečo, čo nie je vaša chyba.

Rozpaky:A nakoniec, trápnosť je ďalším slovom pre vinu, ktoré má svoje vlastné konotácie. Rozpaky sa všeobecne prejavujú ako reakcia na niečo, čo sa vám nepáči alebo si želáte, aby ste sa zmenili. Je to úplne mimovoľná emócia a môže byť bolestivé sa s ňou vyrovnať.

Každý sa občas stretne s trápnosťou - je to veľmi prirodzená ľudská reakcia na sociálne situácie. Ak sa však vyrovnávate s nadmernými rozpakmi alebo rozpakmi, ktoré sa javia skôr ako hanba, môže vám pomôcť tieto pocity prepracovať k poradcovi.

Zdroj: pexels.com

Antonymá viny

Ak máte záujem o použitie bezplatného online tezauru, hľadanie antonymov viny vám môže tiež pomôcť porozumieť a vyjadriť svoje pocity.

Antonymá (alebo protiklady) viny zahŕňajú pojmy, ktoré môžu byť pozitívne, napríklad; pýcha, šťastie, nevinnosť a bezstarostnosť. Tieto pocity by sa dali chápať ako absencia negatívnych druhov viny (hanba, rozpaky atď.)

Nie všetky antonymá viny sú však pozitívne pocity. Nezodpovednosť, nehanebnosť a neľútosť sú všetko slová, ktoré sa používajú na označenie niekoho, kto odmieta cítiť vinu alebo prevziať zodpovednosť za svoje činy.

Pochopenie týchto antoným je vynikajúcim spôsobom, ako definovať svoju vinu a pozrieť sa na ňu v inom svetle. V niektorých prípadoch je lepšie cítiť vinu ako nezodpovednosť - to znamená, že preberáte zodpovednosť za seba a pracujete na pozitívnych zmenách v budúcnosti!

Prečo sú slová dôležité

Vina je veľký pojem. Existuje toľko rôznych spôsobov, ako sa to dá pochopiť - ako zlý pocit, ako dobrý pocit, ako niečo, čo nie je vaša chyba, alebo niečo, čo ste mohli spôsobiť. Preto na slovách záleží, pokiaľ ide o pochopenie vašich pocitov a osvojenie si toho, ako sa s nimi vyrovnať.

Synonymá, antonymá a definície viny nám dávajú správne slová na vyjadrenie našich pocitov. Či už hovoríte s priateľom, potrebujete pomoc od profesionálneho poradcu, alebo sa snažíte vyrovnať s tým, ako sa cítite, mať správne slová znamená rozdiel.

Ak chcete nájsť potrebné slová, môžete zvážiť bezplatný online tezaurus. Na internete je veľa zdrojov, ktoré vám pomôžu rozšíriť slovnú zásobu a nájsť nové spôsoby vyjadrovania.

Mali by ste hľadať pomoc pri zvládaní pocitov viny?

To je na vás! Pamätajte, že pocit viny - bez ohľadu na to, ako to cítite - je normálna ľudská reakcia a všetci sa s ňou občas vysporiadame vo svojom vlastnom živote. Ale to neznamená, že to nie je nič vážne. Vina môže byť náročná na pochopenie a môže dokonca spôsobiť vážne výzvy v každodennom živote. Môže inšpirovať k pozitívnym zmenám, ale môže nás tiež priviazať k bolestivým spomienkam.

Ak teda bojujete s pocitom viny, nie ste sami. Získanie pomoci nie je nikdy hanbou!