Nehynúca láska: jej význam, význam a prax

Mnoho párov začína svoje manželstvo úprimným prísľubom nehynúcej lásky. Je to veľmi romantická predstava, ktorú sa snaží naplniť veľa párov - zosobášených alebo nie. Bez podrobného plánu však nie je vždy ľahké vedieť, ako to uskutočniť. Čo je teda nehynúca láska a aký je najlepší spôsob ako ju praktizovať?

DefinícieZdroj: Dreamstime.com

Začnime niekoľkými definíciami. • Nehynúci znamená večný, nekonečný, trvalý, stály.
 • Láska znamená okrem iného hlbokú náklonnosť, láskavosť, nehu, intimitu, pripútanosť, súcit, starostlivosť, starostlivosť, láskavosť.

Čo je to Nehynúca láska?

Spojením týchto dvoch slov môžeme získať predstavu o tom, čo je nehynúca láska. Ak máte k niekomu neutíchajúcu lásku, vaša náklonnosť, láskavosť a neha k nemu nikdy úplne nezmiznú. Cítite sa s nimi pripútaná, pretože vám na nich vždy záleží a máte s nimi súcit. Nikdy k nim neprestanete byť láskavý.

Za definíciu lásky možno považovať aj intimitu a sex. Je zriedka možné udržať si po mnoho rokov neutíchajúcu intimitu a sexuálnu príťažlivosť. Jedinou vecou, ​​ktorú môžete urobiť, aby ste ich udržali v chode, je zostať otvorený ich možnostiam.Aký je význam neutíchajúcej lásky?

Prečo záleží na nehynúcej láske? Čo to znamená pre vás a vášho partnera a aký vplyv má vaša nehynúca láska na ostatných v spoločnosti?Je to dôležité pre toho, koho milujete

Ak niekomu dáte svoju nehynúcu lásku, umožní vám to prežiť svoj život s vedomím, že nie sú sami. Môže im pomôcť cítiť pocit bezpečia vo svete. Ste v pohode pre jeho príjemcu, keď je smutný, alebo mu záleží na tom, keď je chorý. Ste tam, aby ste oslávili ich úspechy a špeciálne dni.

Môžu sa tiež cítiť úplne akceptovaní pre to, kým sú, aj keď neschvaľujete ich kroky alebo rozhodnutia. Môžu urobiť najhoršie rozhodnutie na svete, ale ak k nim máte nehynúcu lásku, stále budete preukazovať svoju starosť o ich šťastie a blahobyt. Pretože sú vzťahy tak blízke, môžu internalizovať váš pozitívny rešpekt k nim. a zlepšiť ich sebaúctu.

Pre niektorých ľudí je milovanie nehynúcou láskou bezplatnou vstupenkou na zlé správanie. Iní závisia od prijatia tejto lásky a môžu mať nakoniec problémy s fungovaním v každodennom živote. Prijímanie nehynúcej lásky teda môže byť výzvou, aj keď s úžasnými odmenami.

Jeho význam pre vásČo to pre vás znamená, keď milujete niekoho s nehynúcou láskou? Za prvé, sľubovanie svojej nehynúcej lásky môže byť len tou najväčšou výzvou, ktorú si pre seba kedy stanovil. Je to záväzok neustále sa o nich starať bez ohľadu na to, čo urobia s vami, vašimi blízkymi alebo ostatnými.

Milovať niekoho tak hlboko má výhody. Keď sa naučíte prijímať niekoho iného napriek jeho chybám, môžete pomocou tohto porozumenia milovať samého seba viac. Tento druh lásky vás udrží v živote v časoch, keď máte skôr chuť izolovať sa. Posilňuje niektoré z vašich najlepších životných schopností, ako je prejav empatie, pocit uznania a vytrvalosť, keď je to potrebné.

Čo to znamená pre váš vzťah

Zdroj: pxhere.com

Nehynúca láska vo vzťahu znamená, že človek, ktorého milujete, má vo vzťahu vždy bezpečie a istotu. Znamená to, že s nimi zostanete, či už fyzicky alebo emocionálne, bez ohľadu na to, kam idú, čo robia alebo ako sa správajú. Nehynúca láska je záväzok, ktorý presahuje každú okolnosť alebo situáciu. Je to láska, ktorá trvá, kým žijete.

Ak vy a váš partner máte navzájom neutíchajúcu lásku, môžete tvoriť pár do konca života. Alebo môžete zostať spolu, keď môžete, a rozísť sa v čase, keď je to pre jedného alebo oboch najlepšie. Bez ohľadu na to, či ste pár alebo nie, vždy cítite vzájomnú pripútanosť a starosť.

Ako to ovplyvňuje spoločnosť

Spoločnosti prospievajú aj láskyplné vzťahy. Keď ľudia pochopia, ako sa majú navzájom radi zdravo, lepšie sa rozhodnú aj pre iné veci. Podporujú sa navzájom, aby za ne spoločnosť nemusela brať plnú zodpovednosť. Dvaja ľudia, ktorí majú navzájom zdravú neutíchajúcu lásku, majú tendenciu menej zaťažovať spoločnosť, pretože sú zdravšie fyzicky i psychicky.

Ak však nehynúca láska nie je zdravá, môže to spôsobiť spoločenské problémy. Keď ľudia dajú svoju lásku niekomu nad zmysel pre to, čo je správne a čo zlé, môžu sa dopustiť trestného činu, aby svojmu milovanému pomohli dosiahnuť to, čo chcú. Iní môžu zneužívať svojich partnerov alebo sa nechať týrať, pretože si myslia, že to znamená prejavovať nehynúcu lásku.

Ako praktizovať zdravú nehynúcu lásku

Nehynúca láska je teda neutrálna fráza. Nehynúca láska môže byť pozitívna vec alebo môže byť mimoriadne deštruktívna. Musíte pochopiť, ako praktizovať zdravú nehynúcu lásku k osobe, na ktorej pre vás toľko záleží.

Čo nemusíte robiť

Predtým, ako sa zamyslíte nad tým, čo môžete urobiť, aby ste zdravo preukázali nehynúcu lásku, zvážte, čo nemusíte robiť. Nasledujúci zoznam obsahuje nezdravé milostné správanie, ktorému je najlepšie sa vyhnúť.

 • Držte sa ich
 • Vyžadovať od nich niečo
 • Byť mučeníkom
 • Zostať s nimi bez ohľadu na to, čo sa stane
 • Dovoľte im, aby vám ublížili

Vedieť, čo znamená záväzok

Skôr ako sľúbite svoju nehynúcu lásku, uistite sa, že obaja viete, čo tým myslíte. Dobrá komunikácia je zásadná, aby sa zabránilo nedorozumeniam. Ak sa zaväzujete venovať im iba zdravú lásku, vedzte, čo to je, a vysvetlite svoje zámery osobe, ktorú milujete.

Milujte ich nezištne

Ak niekoho nezištne milujete, kladiete jeho potreby na rovnakú alebo vyššiu úroveň. Nesebecká láska však nie je to isté ako byť mučeníkom. Namiesto toho to znamená, že ich milujete, pretože si ich skôr vážite a vážite, ako preto, že zo vzťahu niečo získate. Aj keď je pravda, že zo vzťahu môžete mať úžitok mnohými spôsobmi, jedná sa o bonusy. Nie sú dôvodom, prečo dávate nehynúcu zdravú lásku.

Milujte ich bezpodmienečne

Zdroj: Dreamstime.com

Bezpodmienečná láska znamená, že bez ohľadu na to, čo hovoria, cítia alebo si vyberú; záleží ti na nich ako na človeku. To neznamená, že musíte súhlasiť s tým, čo hovoria a robia. Neznamená to, že musíte byť stranou ich nezdravých slov alebo správania. Znamená to, že keď sa pozriete nad rámec ich činov, uvidíte, že veľká časť z nich stále existuje a čaká na svoje znovuobjavenie.

Prijmite ich za to, kým sú

Nesnažíš sa zmeniť niekoho, pre koho máš nehynúcu lásku. Prijímate svoje rozdiely a oceňujete na nich veci, vďaka ktorým sú tým, kým sú. Aj keď sa cítite nepríjemne z dôvodu, že sú odlišné, prijímate tieto variácie. Umožníte im byť tým, kým sú, bez toho, aby ste ich súdili tvrdo a zbytočne. Môžete odmietnuť to, čo robia, ale nikdy ich neodmietnete ako osobu.

Rešpektujte ich práva

Ak niekoho milujete, chcete pre neho to najlepšie. Ak sa však vaša predstava o tom, čo je najlepšie, líši od tej ich, môže dôjsť ku konfliktom. Môžete sa ich dokonca pokúsiť ovládať alebo manipulovať „pre ich dobro“. Ale to nie je to, čo znamená milovať niekoho zdravo.

Mnoho z 30 ľudských práv sa dá uplatniť na vzťahy. Nezasahovanie do ľudských práv a práv vášho milovaného vo vzťahu je nevyhnutnosťou, ak chcete dávať zdravú nehynúcu lásku. Medzi tieto práva patrí právo na:

 • Rovnosť
 • Život, sloboda a osobná bezpečnosť
 • Sloboda mučenia alebo ponižujúceho zaobchádzania
 • Vlastný majetok
 • Sloboda viery a náboženstva
 • Sloboda názoru a informácií
 • Oddych a voľný čas
 • Vzdelávanie
 • Podieľať sa na kultúrnom živote komunity

Musíte rešpektovať ich právo na výber, aj keď nerešpektujete ich rozhodnutia. To znamená, že im musíte poskytnúť nesprávny osobný priestor. Musíte tiež pamätať na to, že neviete všetko. Môžu skutočne dokázať, že majú pravdu.

Uvedomte si, za čo zodpovedáte a čo nie je

Nehynúca láska neznamená prevzatie všetkých ich povinností. Keď to urobíte, ukážete tým, že nerešpektujete ich schopnosti. Určite musíte robiť to, čo máte vy. Potom ich nechajte, aby robili veci, ktoré sú v ich silách, aby urobili pre seba a vzťah.

Ochotne im pomáhať a podporovať ich

Zdroj: Dreamstime.com

Ak chcete dať svoju nehynúcu lásku, musíte tu byť pre nich, ak potrebujete vašu pomoc a podporu. Znamená to, že ich musíte finančne podporovať alebo im pomáhať robiť veci, o ktorých si myslíte, že sú z etického hľadiska nesprávne? Rozhodne nie! Znamená to, že ste pre nich k dispozícii s emocionálnou podporou, súcitom a praktickou pomocou, keď to nejde v rozpore s vašim zmyslom pre správne a nesprávne.

Ďalším problémom pomoci a podpory je poskytnutie pomoci niekomu, kto o ňu nemá záujem. Pokúšať sa niekoho prinútiť, aby vám vzal pomoc, neprináša nikomu nijaké výhody. Môže to spôsobiť, že vás druhá osoba bude nenávidieť, cítiť sa zle alebo prestať so snahou vyriešiť svoje problémy. Takže buďte pripravení pomôcť, ak vás o to požiadajú, ale netlačte na ne svoju pomoc.

Naučte sa pustiť

Môžete niekoho milovať nehynúcou láskou a stále ho nechať ísť svojou samostatnou cestou. Pustenie vám umožňuje zostať v pamäti v prítomnom okamihu a pokračovať vo svojom živote. Poskytuje im tiež emocionálnu slobodu pri skúmaní ďalších príležitostí a skúseností. Ak k nim máte neutíchajúcu lásku, zostanete otvorení tomu, aby ste im umožnili vrátiť sa do vášho života, keď sú pripravení na návrat.

Spoločne prekonajte problémy

Keď máte k niekomu neutíchajúcu lásku, spoločne sa dopracujete k svojim konfliktom. Komunikujete zdravo, ste asertívni, ale zároveň súcitní, ale nie agresívni alebo pasívni-agresívni. Porozprávajte sa o svojich problémoch a poskytnite im rešpekt a bezpodmienečnú lásku, keď nájdete riešenie, s ktorým môžete žiť teraz aj v budúcnosti.

Čo ak však svoje problémy nedokážete vyriešiť? Možno zistíte, že vaša láska k nim nakoniec nie je neutíchajúca. Alebo môžete zistiť, že je to čas, keď potrebujete ustúpiť a povoliť. Predtým, ako budete môcť vyriešiť akékoľvek konkrétne problémy, sa možno budete musieť naučiť nejaké vzťahové schopnosti.

Nech robíte čokoľvek, nenechajte sa rozladiť svojou neschopnosťou vyriešiť vaše spory alebo nezdravým vzťahom pre nikoho z vás. Môžete sa porozprávať s licencovaným poradcom na stránke ReGain.us o online terapii v čase a na mieste, ktoré vám vyhovuje. Keď sa dozviete skutočný význam nehynúcej lásky, môžete ju dať najzdravším a uspokojujúcim spôsobom pre vás a vášho blízkeho.